Grantový program

Paliativní péče v ordinacích praktických lékařů

Věříme, že praktičtí lékaři jsou klíčem k dostupnější paliativní péči. Díky systematické a dlouhodobě udržitelné podpoře a rozvoji se může změnit to, jaký bude závěr života jejich pacientů. Cílem programu je poskytnout praktickým lékařům vzdělání a nástroje v oblasti péče v závěru života, aby byla kvalitní a dostupnější.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Dostupnost a kvalita paliativní péče v České republice úzce souvisí s možnostmi a odbornými kompetencemi jednotlivých aktérů. Na základě naší podpory paliativy v posledních letech se ukázalo, že právě osoba praktického lékaře je z pohledu včasného rozpoznání, poskytnutí péče a dalšího nasměrování velmi zásadní. Se svými pacienty a jejich rodinou jsou v dlouhodobém kontaktu a mohou výrazně přispět k rozšíření a zkvalitnění péče v závěru života.

Naše
strategie

V rámci uzavřeného programu od ledna 2024 podporujeme 15 ambasadorů z řad praktických lékařů a lékařek z 10 krajů Česka a z Prahy. Po dobu dvou let se budou rozvíjet v několika oblastech, jako jsou vhodné farmakologické postupy u paliativních pacientů, komunikace, ale i vlastní psychohygiena. Zapojí se také do zvyšování povědomí o tématu ve svém okolí.

Výstupem programu bude síť praktických lékařů vzdělaných v oblasti paliativní péče, kteří budou působit jako kontaktní osoby a mentoři pro místní komunitu. Vzniknou také webové stránky a další informační nástroje, které umožní praktikům poskytovat kvalitní a dostupnou péči v závěru života pacientům v celé Česku.

Odbornou záštitu programu zajišťuje Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP s procesní podporou Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny.

Group
Group
Group

Účastníci a účastnice programu získají

Vzdělávání v oblasti paliativní péče

Ambasadoři absolvují funkční kurz Péče v závěru života pro praktické lékaře, v rámci kterého se budou věnovat tématům léčby symptomů, farmakologie, komunikace s pacientem a jeho blízkými či oblastem etiky, práva nebo psychologické podpory. Absolvují také praxi v zařízeních poskytující paliativní péči dle vlastního výběru, a to včetně zahraničních.

Finance na rozvoj

Praktičtí lékaři získají 500 tisíc korun na osobní rozvoj, další vzdělávání podle svých potřeb, zahraniční stáže či na náklady spojené se zajištěním zástupu ve své ordinaci. Dostanou také prostor na péči o vlastní psychohygienu.

Podporu při budování komunity

Účastníci budou sbírat kontakty ve svém okolí a přispívat k budování komunity paliativních praktiků. Významně tak pomohou rozšiřovat a zkvalitňovat dostupnost péče v závěru života v Česku.

„V rámci dlouhodobé podpory rozvoje paliativní péče se v posledních letech stále více ukazuje, že osoba praktického lékaře je pro tuto oblast velmi zásadní. Programem chceme společně s odbornými partnery přispět ke zvětšování skupiny těch informovaných, správně jednajících praktiků, kteří jsou empatičtí vůči pacientům a jejich rodinám. Věříme, že díky programu dáme možnost více lidem strávit závěr života co nejlépe a tak, jak si sami přejí.“

Přemysl Filip, programový manažer nadačního fondu Abakus

Group
Group

Kam dál?