Homesharing

Grantová výzva zaměřená na rozvoj služby

Chceme umožnit rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním sdílet péči a získávat prostor pro odpočinek, a to dlouhodobě udržitelným, a všestranně přínosným způsobem v přirozeném prostředí.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Rodiče svým dětem se zdravotním znevýhodněním zajišťují nepřetržitou a často velmi náročnou péči, kterou je těžké skloubit nejen se zaměstnáním, ale také s péčí o další členy rodiny. Kapacity odlehčovacích služeb pro tyto rodiny jsou v České republice dlouhodobě nedostatečné a v mnoha regionech zcela nedostupné. Potřeby rodičů, jako je odpočinek, nebo fungování mimo povinnosti spjaté s péčí, zůstávají nenaplněny.*

Naše
strategie

Po pilotním zavádění homesharingu ve dvou organizacích a regionech je cílem rozšířit myšlenku homesharingu do dalších regionů a k dalším cílovým skupinám dětí s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Výzva nabízí finanční podporu a ucelený odborný vzdělávací program vedený našimi partnery, organizacemi Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

Výzkumný sběr dat a advokační a osvětové činnosti, které program doprovází, budou směřovat k ukotvení homesharingu v Česku.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Vzdělávání

8 denní komplexní školení v metodě homesharing doplněné 12 školeními pro hostitele

Mentoring

Až 240 hodin individuálních konzultací se zkušeným mentorem pro každou organizaci

Finanční prostředky

Finanční zajištění zavádění homesharingu v organizaci až do výše 3 miliony korun

Grantová výzva je uzavřena.

Výsledky budou uveřejněny v červnu 2021.

Chcete lépe porozumět konceptu a poznat naše partnery?
„Homesharing je pro nás odpovědí na skutečné potřeby rodin dětí se zdravotním znevýhodněním, které mapujeme. Navazujeme na jeho pilotování jako odlehčovací služby v českém prostředí a na základě vzniké metodiky ho chceme otestovat v dalších organizacích. Hledáme partnery, kteří se budou skrze zavádění služby ve svých organizacích podílet na systémovém ukotvení homesharingu u nás a rozvoji jeho metodiky.“
Kateřina Kotasová, programová manažerka Abakusu
Group
Group

Kam dál?