Historie podpory rodin

Proč rodiny dětí s postižením?

Narození dítěte se zdravotním znevýhodněním klade na jeho rodiče obrovské nároky. Kromě běžné péče musí věnovat mimořádnou pozornost všem speciálním potřebám svého potomka a zároveň se zorientovat v situaci i po stránce administrativní. Proto jsme se už v roce 2015 pod hlavičkou Nadačního fondu Avast rozhodli zaměřit nikoli na dílčí podporu řešící jednotlivé potřeby dítěte, ale na celistvou pomoc rodině, která usnadňuje zapojení do běžného života.

Co potřebují rodiny dětí s postižením?

Nejhůře naplněné potřeby rodičů jsou ty, které nesouvisí přímo s péčí o dítě, ale s odpočinkem pro ně samotné a prostorem pro další členy rodiny. Často se také potýkají s nedostatkem nebo nedostupností odlehčovacích služeb. Obecně jim chybí finance, informace a celková psychosociální podpora. I to jsou závěry našeho výzkumu z roku 2020.
Group
Group
Group

2021-2022

Advokační akademie

Financovali jsme dvouletý program zaměřený na advokační dovednosti organizací prosazujících práva rodičů. 10 vybraných získalo finanční prostředky a prošlo dvouletým vzděláním pod vedením našeho odborného partnera Advokačního fóra Nadace OSF. Získané finance i dovednosti uplatňovali v rámci přípravy a realizace svých advokačních projektů.

Přečtěte si evaluační zprávu shrnující úspěchy programu.

2018 – 2019

Nové služby komunitního typu
Podpořili jsme rozvoj nebo pilotáž služeb komunitního typu a kruhů podpory v celkem 35 zavedených organizacích nebo rodičovských skupinách. V podpořených projektech byly do aktivit organizací začleňovány například terénní služby přímo v rodinách, služby osobní asistence, doprovázení, odlehčovací služby, kruhy podpory a týmy okolo dítěte. Právě zde se také poprvé objevila myšlenka zavedení homesharingu v České republice.

2017

Leadership akademie pro ranou péči
Leadership akademií prošlo 12 zástupkyň organizací poskytujících ranou péči. Skrze společný program i individuální rozvojový plán získaly znalosti i dovednosti, díky kterým mohou dlouhodobě rozvíjet své organizace a přispívat k jejich efektivnímu a udržitelnému fungování ve prospěch klientských rodin.

2017

Rozvoj rodičovských skupin
Rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním jsou pro nás hlavními odborníky na potřeby svých dětí a celých rodin. Chceme, aby jejich názory byly slyšet a byly brány vážně. Proto jsme podpořili 26 neformálních rodičovských skupin organizace, které tak mohly rozvíjet své aktivity a budovat kapacity.

Průběžně

Výzkumy potřeb rodin

Rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním čelí celé řadě výzev a mají často velmi specifické potřeby. Abychom mohli podporovat nástroje, které opravdu přispívají k řešení, musíme napřed pochopit problém. Proto provádíme vlastní výzkumy a používáme je při rozhodování o podpoře.

Jejich výstupy jsou k dispozici zde v sekci odborné materiály.

Group
Group
Group
Group
Group

Kam dál?