Pro žadatele

Finanční prostředky rozdělujeme skrze tematické grantové výzvy. Informace o nich jsou k dispozici na této stránce společně s nejčastějšími dotazy.
Nové otevřené výzvy připravujeme na rok 2024.
Group
Group
Group

Grantové výzvy

Uzavřená výzva

Akademie pro homesharing

Cílem uzavřené výzvy bylo v návaznosti na přímou práci s rodinami a hostiteli v terénu podpořit 8 již do zavádění homesharingu zapojených organizací a vytvořit u nich kapacity pro aktivity spojené se systémovým ukotvováním služby a rozvojem advokačních dovedností.

Realizace 

2023-2024
Zjistěte více
Uzavřená výzva

Podpora rozvoje obecné paliativní péče u praktických lékařů

V rámci rozšiřování paliativní expertízy jsme podpořili projekt vzdělávání praktických lékařů v oblasti poskytování obecné paliativní péče, který ve spolupráci s námi připravuje Česká společnost pro paliativní medicínu a procesně ho zajišťuje Nadační fond
Kliniky paliativní medicíny.

Realizace 

2023-2024
Zjistěte více
Vyhodnocená výzva

Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Cílem výzvy je v návaznosti na první ročník nadále zvyšovat dostupnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory, a tím zlepšovat péči o jejich klienty.

Nabízí finanční prostředky ve výši až 1,3 milionu korun pro organizaci a doplňuje ji propracovaný systém vzdělávání, který vedou naši odborní partneři Centrum paliativní péče a Sue Ryder.

Otevření

5. 9. 2022

Uzávěrka

17. 10. 2022
Seznamte se
s účastníky programu
Vyhodnocená výzva

Akcelerátor osamostatňování

Cílem výzvy je otestovat a popsat různé přístupy a metody podpory rodin vedoucí k usnadnění osamostatnění mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním.

Odborným partnerem výzvy je České centrum fundraisingu.

Otevření

15. 3. 2022

Uzávěrka

26. 4. 2022, 23:59 SEČ
Seznamte se
s účastníky programu
Group
Group

Nejčastější otázky

Pro jakou oblast můžu získat prostředky?
Jsme si vědomi toho, že chytrá řešení mohou existovat v jakékoli oblasti a mnoha formách. V zájmu co největšího dopadu podporujeme projekty vzniklé pod hlavičkou především odborných organizací, které se soustředí na péči o lidi na konci života, pomoc rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním a rozvoj všeobecného vzdělávání.
Jak často vypisujete grantové výzvy?

Granty nejsou vypisovány na pravidelné bázi. Všechna avíza a podrobnosti jsou vždy včas k dispozici na této stránce nebo našem facebookovém profilu.

Jak mohu získat prostředky?
O prostředky mohou žádat organizace, jejichž záměr odpovídá některé z grantových výzev, které během roku vypisujeme. Běžně nepodporujeme fyzické osoby a projekty mimo grantové výzvy.
Jak probíhá grantové řízení?
Podrobnosti pro přihlášení a proces výběru jsou vždy popsány v rámci každé výzvy a probíhají prostřednictvím systému Flexi-Grant. Řízení má obvykle dvě kola – na základě podání písemné žádosti jsou vybráni kandidáti, kteří pak svůj záměr osobně prezentují odborné komisi.

Kam dál?